Zagovornik načela enakosti je na podlagi prijave obravnaval primer domnevne diskriminacije pri izplačilu nagrade za poslovno uspešnost podjetja. Podjetje je višino nagrade vezalo na prisotnost na delovnem mestu na način, da se poslovna uspešnost sorazmerno zniža delavcem, ki so bili v tekočem letu odsotni zaradi bolezni (razen poškodbe pri delu, poklicne bolezni, nege in spremstva in krvodajalstva), porodniškega dopusta ali očetovskega dopusta več kot en (1) mesec kumulativno. Zagovornik je ugotovil, da je merilo posredno diskriminatorno – na videz deluje nevtralno za vse zaposlene, dejansko pa v slabši položaj postavlja delavce z določenimi osebnimi okoliščinami (nosečnost, starševstvo, spol, družinsko stanje in zdravstveno stanje).

Dokumenti: