Vojak je vložil predlog za obravnavo diskriminacije, ki naj bi ji bil izpostavljen s tem, ko ni bil razporejen na podčastniško mesto. Za razporeditev na podčastniško mesto oseba ne sme biti starejša od 25 let oziroma izjemoma od 35 let. Pritožnik pa je to starost presegal.

Zagovornik je ugotovil, da je zaradi posebnih zahtev vojaške službe starostna omejitev upravičena in da sodi med izjeme od prepovedi diskriminacije. Posledično diskriminacije ni ugotovil.

Dokumenti: