Zagovornik načela enakosti pred kulturnim praznikom, Prešernovim dnevom, vabi kulturne ustanove, da zagotovijo dostop do kulturnih prireditev gibalno oviranim in osebam z invalidnostmi.

Fizična dostopnost je težava za ljudi z invalidnostmi predvsem v starejših stavbah. Nekatere institucije  z empatičnostjo do raznolikih obiskovalcev kljub vsemu omogočajo dostop do razstav, gledaliških in filmskih predstav, koncertov in drugih prireditev tudi osebam z invalidnostmi.

Prav tako Zagovornik poudarja pomen dostopnosti do spletnih vsebin kulturnih in drugih  ustanov za vse.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »V lanskem letu smo tudi pri Zagovorniku razširili dostopnost za naše uporabnike.  V pomoč slepim smo natisnili zloženko  z osnovnimi informacijami v brajici. Skupaj z Zvezo Sožitje in bralci VDC Želva smo pripravili spletne vsebine v lahkem branju. Zato so informacije dostopne, lažje  berljive in razumljive vsem, tudi osebam z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi, ljudem z motnjami v duševnem zdravju, starejšim, npr. osebam z demenco, pa tudi ljudem, ki se šele učijo branja oz. slovenskega jezika (otroci, tujci…).«

Zagovornik poudarja, da zakon obravnava osebe z vsemi vrstami invalidnosti enakopravno. Zakon zahteva, da ponudnik kulturnih in drugih dobrin in storitev tudi socialne ugodnosti (popuste, brezplačne vstopnice), za katere se odloči, ponuja v skladu z načelom enakosti.