Slovensko sociološko društvo je ob letošnjem sociološkem srečanju nagrado za uveljavljanje sociologije v praksi podelilo Zagovorniku načela enakosti.

»Zagovornik je od leta 2016, ko je bil ustanovljen, kljub začetnemu pomanjkanju politične volje za zagotovitev ustreznih infrastrukturnih, finančnih in kadrovskih pogojev prerasel v povsem mednarodno primerljivo in v mednarodne mreže vpeto samostojno in neodvisno nacionalno institucijo,« je sociološko društvo med drugim izpostavilo v obrazložitvi izbora.

Med zaposlenimi Zagovornika je razmerje med pravnimi strokovnjaki in sociologi in drugimi družboslovnimi profili približno polovično, kar kaže na dolgoročno usmeritev ustanove, da pri svojem delu goji multidisciplinarni pristop k obravnavi diskriminacije – s povezovanjem pravne stroke s sociologijo in drugimi družboslovnimi vedami. To je na področju državne uprave precejšnja redkost, saj pri obravnavanju družbenih problemov sicer prevladuje pravni pristop, so še poudarili sociologi.

Pozdravili so tudi namero, da bi Zagovornik v naslednjih letih vzpostavil lastno analitsko-raziskovalno enoto znotraj institucije, kar bi predstavljalo dodatno priložnost za uveljavljanje sociologije oziroma sociološkega raziskovanja v praksi.

Lobnik: Priznanje nam veliko pomeni

»Ideja, da bi imeli državno ustanovo, ki bi v družbi uveljavljala načela nediskriminacije, ni zrasla v našem okolju. Je plod dejstva, da smo del evropskega sistema, ki državam prek direktiv predpisuje vzpostavitev takih organov,« je ob zahvali za nagrado povedal zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki institucijo vodi od začetka njenega obstoja.

»Kot država, kot skupnost smo se upirali temu, da bi vzpostavili institucionaliziran način zoperstavljanja diskriminaciji. V desetih letih članstva v Evropski uniji v Sloveniji takega organa nismo imeli in smo bili zato tudi v postopku pred Evropsko komisijo. Tudi še v prvih nekaj letih od ustanovitve smo se pri Zagovorniku srečevali s temi istimi odpori in jih s pomočjo različnih akterjev uspeli preseči. Povedni pa so ti odpori zato, ker so to odpori proti načelom enakosti in enakopravnosti,« je poudaril Lobnik.

Kot je še dejal, je Zagovornik eden od družbenih akterjev, ki zapise iz splošne deklaracije človekovih pravic uveljavlja v družbi. »Deklaracija obstaja 70 let in v 2. členu so zapisana načela nediskriminacije na podlagi spola in drugih osebnih okoliščin. Deklarativno zapisana načela pa se ne prevajajo v realnost sama od sebe. Zagovornik ta določila v prakso prenaša s prepletom različnih disciplin, ki nujno vsebuje tudi sociološki pogled.«

Lobnik, sicer diplomirani sociolog, je zato napovedal vpeljavo sociološkega raziskovanja in interpretiranja družbene dejavnosti v delo Zagovornika. »Razlogi in vzroki za neenakopravno obravnavanje so znana raziskovalna snov družboslovja in še posebej sociologije. To pa pomeni odlično priložnost za sodelovanje Zagovornika in akademske sfere pri poseganju v družbene strukture, ki vplivajo na širjenje neenakopravnosti v družbi.«

»Zagovarjanje vsakršnih manjšin vsakič znova naleti na odpore. Pa tudi vzpostavljanje primernega okolja za sistematično delo na tem področju ni lahko. Zato še enkrat hvala sociološkemu društvu za izkazano zaupanje in nagrado Zagovorniku načela enakosti,« je zaključil Lobnik.