Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je študentom ljubljanske Pravne fakultete predstavil proces ustanavljanja novega samostojnega državnega organa Zagovornika načela enakosti in njegove pristojnosti. Pravni temelj za delovanje Zagovornika je Zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki pa ima določene pomanjkljivosti, je izpostavil Lobnik v svojem predavanju.

Študente je seznanil tudi z vsebimo prvega celoletnega Rednega letnega poročila za leto 2017 ter izsledki javnomnenjske raziskave o diskriminaciji v Sloveniji, ki jo je Zagovornik načela enakosti izvedel konec leta 2017.

Lobnik je imel predstavitev na povabilo profesorja Pravne fakultete Univerze v Ljubljani doc. dr. Tilna Štajnpihlerja Božiča.