Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti, je pozval k spoštovanju vseh nevladnih organizacij:

»Nevladne organizacije – tako Zavod Iskreni kot vse druge – opravljajo pomembno delo na mnogih področjih, za katera ne moreta poskrbeti ne trg ne država.

Kadarkoli so prostori teh organizacij tarča poškodovanj in simbolnih označevanj, so ta sporočila posredno naslovljena tudi na tiste, ki v teh organizacijah delajo, tiste, ki njihove storitve koristijo, ali na vse, ki se v njihovem delu prepoznajo. Če jih pri tem druži vera ali druga osebna okoliščina, ima ta vandalizem vse znake diskriminatornega nadlegovanja, ki je tudi zakonsko prepovedana oblike diskriminacije.

Poškodovanje in grafitiranje prostorov, v katerih nevladne organizacije delujejo, je zato vedno nedopustno in nesprejemljivo. Nobena nevladna organizacija ne sme biti nikoli predmet tovrstnih napadov in to ne glede na morebitne očitke v zvezi z njenim delom, projekti ali poslanstvom.«