Že četrto leto zapored je zagovornik Miha Lobnik delo Zagovornika predstavil tudi izbranim študentkam Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki sodelujejo pri obštudijski dejavnosti, imenovani Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo.

Prek predavanj, kot je bilo zagovornikovo, dobijo vpogled v delovanje državnih organov in nevladnih organizacij s področja varstva pred diskriminacijo, pri teh organizacijah pa opravijo tudi praktično usposabljanje.

Lobnik je študentkam predstavil razvoj samostojnega državnega organa za varstvo pred diskriminacijo, katere naloge Zagovornik opravlja in nekatere aktualne primere, v katerih je ugotovil diskriminacijo.

Pojasnil jim je tudi vlogo slovenskega organa za enakost v mreži Equinet in jih kot zainteresirano javnost povabil k branju publikacije o strateški litigaciji.

Ob tem je izpostavil, da je ena izmed nalog Zagovornika načela enakosti, kot mu jih nalaga Zakon o varstvu pred diskriminacijo, tudi osveščanje. Predstojnik organa in svetovalci Zagovornika pravice ljudi do varstva pred diskriminacijo predstavljajo na delavnicah in tematskih sejmih, udeležujejo se različnih posvetov doma in v tujini, skrbijo pa tudi za pripravo brošur in drugega gradiva za prepoznavanje diskriminatornega ravnanja in primeren odziv nanj. Zapisi o zaključenih obravnavanih primerih, raziskave in druge informacije objavljeni na spletni strani Zagovornika.

V pogovoru, ki je sledil, je zagovornik odgovarjal na vprašanja o diskriminaciji beguncev in migrantov, sovražnem govoru, o konceptu osebne okoliščine, o sodelovanju z drugimi državnimi organi pri varstvu pred diskriminacijo in o tem, koliko priporočila Zagovornika upoštevajo ministrstva in poslanci.

Študentke so bile med prvimi, ki so izvedele, da je Zagovornik na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti Družinskega zakonika in Zakona o partnerski zvezi. In da je Upravno sodišče potrdilo vsem Zagovornikovim argumentom pri ugotovitvi diskriminacije pri določanju kriterijev za izplačilo božičnice.