Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti, je delo Zagovornika v letu 2019 predstavil vršilki dolžnosti glavne tržne inšpektorice Martini Gašperlin. Pogovorila sta se tudi o krepitvi sodelovanja med organoma, ki je za Zagovornika eno najobsežnejših med inšpektorati. Med primeri, ki jih obravnava, je namreč veliko takih s področja dostopa do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti.

Ko Zagovornik ugotovi diskriminacijo, pobudo za uvedbo prekrškovnega postopka in izrek globe predlaga pristojnemu inšpektoratu, saj sam te pristojnosti nima. Inšpektorati pa se na Zagovornika obračajo za pridobitev stališč organa, ali je v določenem primeru možno govoriti o diskriminaciji ali ne.

Zagovornik in Tržni inšpektorat sta med drugim sodelovala v primeru določanja različnih cen abonmajskega parkiranja glede na kraj bivanja strank, pri omejevanju odpiranja in ukinjanju bančnih računov nerezidentom, pri neenaki obravnavi naročnikov oglasov na mestnih avtobusih in diskriminatorni zavrnitvi storitve prevoza migrantom.

Miha Lobnik in Martina Gašperlin sta se strinjala, da organa dobro sodelujeta, zaradi česar je odločanje obeh organov hitrejše in še bolj učinkovito.