Na skupščini evropske zveze zagovornikov Equinet, ki je potekala včeraj, 23. 10. 2019, je bil Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti izvoljen v izvršni odbor Equineta za obdobje 2019–2021. Kot član izvršnega odbora bo aktivno sodeloval pri odločitvah o delovanju te mednarodne organizacije.

Equinet je mednarodna organizacija, ki si prizadeva okrepiti prizadevanja za odpravo diskriminacije, za spodbujanje enakosti in za krepitev položaja in sposobnosti organov za načelo enakosti. To dosega z vsestranskim medsebojnim sodelovanjem 47 članic iz 34 evropskih držav, pa tudi s sodelovanjem z različnimi mednarodnimi akterji, zlasti Evropsko komisijo, Agencijo EU za temeljne pravice, organi Sveta Evrope (Komisar za človekove pravice, ECRI idr.) ter Organizacijo združenih narodov. Equinet predstavlja pomembno stičišče za delo teles za načelo enakosti na mednarodnem nivoju ter skuša aktivno prispevati k razvoju pravne prakse in standardov varstva pred diskriminacijo.

Izvršni odbor skrbi za usmeritev in delovanje Equinet in izvaja nadzor nad delovnimi skupinami. V letošnjem letu so v organizaciji posebno pozornost namenili področju spolnega nadlegovana, spodbujanju enakosti starejših, uresničevanju Agende 2030 za trajnostni razvoj… Prav tako organizacija pomembno prispeva k evalvaciji uresničevanja evropskih direktiv o enakosti. V času pred letošnjimi evropskimi volitvami pa so izdali »Priporočila za preprečevanje diskriminacije in sovražnega govora v volilnih kampanjah za te in prihodnje volilne kampanje.«

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti je ob izvolitvi povedal: »Današnja izvolitev v izvršni odbor evropske zveze zagovornikov pomeni, da naše delo kot pozitivno prepoznava tudi širši evropski prostor. Z odgovornostjo, ki so mi jo danes zaupali, bom lahko  v naslednjih dveh letih sooblikoval evropsko politiko na področju varstva pred diskriminacijo in zagotavljanja enakopravnosti. Vesel sem, da je mednarodna skupnost z mojo izvolitvijo izrazila priznanje za razvoj, ki ga je na področju varstva pred diskriminacijo v zadnjih treh letih opravila Slovenija.«

V izvršni odbor Equineta so bili poleg Mihe Lobnika izvoljeni še:

  • Konstantinos Bartzeliotis (Greek Ombudsman, Grčija)
  • Laurence Bond (Irish Human Rights and Equality Commission, Irska)
  • Patrick Charlier (Unia, Belgija)
  • Valérie Fontaine (Defender of Rights, Francija)
  • Rhoda Garland (Commission for the Rights of Persons with Disabilities, Malta)
  • Sandra Konstatzky (Ombud for Equal Treatment, Avstrija)
  • Kirsi Pimiä (Non-Discrimination Ombudsman, Finska)
  • Tena Šimonović Einwalter (Office of the Ombudswoman, Hrvaška)

Več o Equinetu lahko preberete tukaj.