Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2019.

Z ministrstvom ima Zagovornik veliko skupnih tem; med prijavami domnevne diskriminacije, ki jih prejme, je največ tistih s področja zaposlovanja in dela.

Tako Zagovornik kot ministrstvo veliko pozornosti posvečata odnosu do starejših, ki so ena najbolj ranljivih družbenih skupin. Prav njih je Covid-19 najbolj prizadel. Kot družba ne smemo postati neobčutljivi na tragične izgube, ki smo jim priča v teh dneh.

Zagovornik je z anketo med stanovalci domov za starejše, njihovimi svojci, zaposlenimi v domovih in nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s položajem starejših, poskušal ugotoviti, kako na podlagi izkušenj stanovalcev domov med epidemijo v teh ustanovah izboljšati skrb zanje, je povedal Lobnik. Spomnil je, da je v teku tudi postopek ugotavljanja morebitne diskriminacije stanovalcev domov za starejše pri dostopu do bolnišničnega zdravljenja zaradi bolezni Covid-19. Ministra pa je seznanil tudi s preteklimi priporočili Zagovornika o zagotovitvi ustreznih standardov oskrbe v domovih za starejše, da bi bila oskrba v vseh domovih na enaki ravni.

Minister Cigler Kralj je med prizadevanji vlade za zavarovanje zdravja starejših v času epidemije izpostavil tudi celovito reformo dolgotrajne oskrbe, pri kateri bodo upoštevali najsodobnejše smernice. Te priporočajo, naj ljudje ob ustrezni socialni in zdravstveni pomoči čim dlje ostanejo v domačem okolju.

Pri pogovoru o ukrepih za druge ranljive skupine je Cigler Kralj poudaril, da bo ministrstvo nadaljevalo s financiranjem programov za čim obsežnejšo integracijo romskih žensk v družbeno okolje in na trg dela. Povedal je, da ti programi kažejo pozitivne učinke, na ministrstvu pa že razmišljajo tudi o drugih priložnostih za večjo vključitev in aktivacijo vseh pripadnikov romske skupnosti.

Sogovornika sta se strinjala, da so za sprejetje primernih ukrepov za odpravo ali preprečevanje diskriminacije bistveni podatki o diskriminaciji. Prizadevala si bosta za vzpostavitev podlage za zbiranje in obdelavo razčlenjenih podatkov, kar je tudi priporočilo evropske skupnosti, in tudi tako nadaljevala konstruktivno sodelovanje med organoma.