Diskriminacija zaposlene z invalidnostjo pri izplačilu božičnice

27.07. 2022|

Zagovornik načela enakosti je potrdil, da je bila prijaviteljica domnevne diskriminacije pri božičnici diskriminirana zaradi zdravstvenega stanja, povezanega z njeno osebno okoliščino invalidnosti. Podjetje, v katerem je bila zaposlena, je kot merilo za določitev višine [...]

Zagovornik o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane

08.07. 2022|

Zagovornik načela enakosti je v okviru spremljanja stanja na področju diskriminacije pripravil Posebno poročilo o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane. Ugotovil je, da ima po uradnih podatkih le četrtina vseh srednjih šol zagotovljene vse [...]

Zagovornik znova potrdil diskriminacijo Zavoda Živim

07.07. 2022|

Zagovornik je diskriminacijo Zavoda Živim potrdil tudi v ponovljenem postopku. Po dodatnih preverbah, zakaj je bil zavodov oglas predčasno odstranjen z ljubljanskega mestnega avtobusa, je ugotovil, da se je to zgodilo zato, ker so nekateri [...]

Odprava diskriminacije pri krvodajalstvu

16.06. 2022|

S 1. julijem letos bo vnaprejšnje in trajno odklanjanje krvodajalcev zgolj na podlagi njihovih osebnih okoliščin spola in spolne usmerjenosti odpravljeno, so v odzivu na Zagovornikovo odločbo o diskriminaciji pri krvodajalstvu sporočili iz Zavoda za [...]

Zagovornik delo v letu 2021 predstavil državnim svetnikom

08.06. 2022|

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je v Državnem svetu predstavil redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2021. Državni svetniki so poročilo ocenili kot kakovostno, obširno, pregledno, informativno in podkrepljeno s konkretnimi podatki. Dejstvo, [...]

Podjetje odpravilo diskriminacijo pri božičnicah

09.02. 2022|

Zagovornik je v trgovinskem podjetju ugotovil diskriminacijo zaposlenih pri božičnici, to pa je diskriminacijo že med postopkom odpravilo. Nagrado iz naslova poslovne uspešnosti podjetja so in bodo v bodoče tako prejeli tudi tisti, ki je [...]

Predstavitev Priročnika o evropskem protidiskriminacijskem pravu

02.02. 2022|

Zagovornik načela enakosti je za ozaveščanje slovenske pravne stroke in drugih deležnikov pripravil prevod Priročnik o evropskem protidiskriminacijskem pravu, ki sta ga izdala Evropsko sodišče za človekove pravice in Agencija Evropske unije za temeljne pravice. [...]

Zagovornik ugotovil diskriminacijo učenke z invalidnostjo

04.01. 2022|

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je ministrstvo za izobraževanje kršilo prepoved neposredne diskriminacije, ko učenki s posebnimi potrebami ni omogočilo fizične pomoči spremljevalke pri izvajanju pouka tudi v obdobjih, ko je morala zaradi nevarnosti [...]

Priporočila Zagovornika na predlog zakona o dolgotrajni oskrbi

15.11. 2021|

Zagovornik načela enakosti je pripravil priporočilo za izboljšavo predloga zakona o dolgotrajni oskrbi. Priporočilo je poslal poslankam in poslancem Državnega zbora. V priporočilu na predlog zakona, ki ureja področje dolgotrajne oskrbe, se je Zagovornik zavzel [...]

Zagovornik priporoča Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj odpravi diskriminacijo otrok staršev z začasnim prebivališčem v Sloveniji in ki v Sloveniji dejansko prebivajo

23.09. 2021|

Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti 101. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (PKP7). Obravnavani člen določa vrednost in pogoje pridobitve enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke, [...]

Zagovornik priporočil potrditev novele Kazenskega zakonika

04.05. 2021|

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora, ki so člani Odbora za pravosodje, priporočil, naj potrdijo novelo Kazenskega zakonika, s katero bo v kazenski zakonodaji spremenjena definicija posilstva in spolnega nasilja. Predlagal je [...]

Zagovornik se je sestal z ministrico za pravosodje

18.03. 2021|

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je srečal z ministrico za pravosodje mag. Lilijano Kozlovič. Med drugim sta se pogovarjala o spolni nedotakljivosti na delovnem mestu, pa tudi o temah ministrstva ob predsedovanju Slovenije Svetu [...]

Zagovornikova priporočila na PKP7

24.12. 2020|

Zagovornik načela enakosti je poslancem državnega zbora, ki bodo odločali o sedmem paketu interventnih ukrepov za omilitev posledic epidemije Covid-19, poslal priporočila, kako določene predlagane rešitve dopolniti, da bi bile v skladu z načeli enakopravnosti, [...]

»Pravica do enake obravnave je temeljna človekova pravica«

10.12. 2020|

Zagovornik načel enakosti Miha Lobnik ob svetovnem dnevu človekovih pravic: »Pravica do enake obravnave je temeljna človekova pravica. Z varstvom pred diskriminacijo zasledujemo pravico do enake obravnave in enakih možnosti. Za družbo je stalen izziv, [...]

Zoper diskriminacijo Zagovornik tudi z ocenami predpisov

05.12. 2020|

Zagovornik načela enakosti je doslej opravil 16 ocen diskriminatornosti predpisov. V šestih primerih je ocenil, da so predpisi diskriminatorni. V treh primerih je vlada po priporočilih Zagovornika odpravila diskriminatornost predpisov. Že prejšnja vlada je ukinila [...]

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico dr. Simono Kustec

27.10. 2020|

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je delo organa v letu 2019 predstavil ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec in državnemu sekretarju Damirju Orehovcu. Delovno srečanje je zaradi epidemije Covid-19 potekalo virtualno. Izkoristili [...]

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za pravosodje Lilijano Kozlovič

16.10. 2020|

Sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje je izjemno dobro, je zagovornik načela enakosti Miha Lobnik povedal delegaciji pod vodstvom ministrice Lilijane Kozlovič. »Pri spremljanju stanja na področju diskriminacije smo odvisni od sodelovanja z različnimi akterji, zlasti [...]

Zagovornik poslance seznanil z letnim poročilom za leto 2019

01.10. 2020|

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je poslancem Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide predstavil poročilo o delu Zagovornika v letu 2019. Še pred tem je delo Zagovornika predstavil predsedniku republike, predsedniku državnega zbora [...]

Zagovornik ugotovil diskriminacijo zapornic na Igu

18.09. 2020|

Zagovornik je konec oktobra 2019 prejel dopis obsojenk, ki zaporno kazen prestajajo v edinem slovenskem ženskem zaporu na Igu. Zatrjevale so, da jih država na več področjih obravnava slabše kot zapornike na Dobu. Zagovornik je [...]

V Državnem svetu o delu Zagovornika v letu 2019

01.07. 2020|

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je državnim svetnikom predstavil Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2019. Zagovornik je v lanskem letu obeležil tretje leto delovanja. S krepitvijo delovanja in prepoznavnosti organa se je povečalo tudi [...]

Zagovornikovo redno letno poročilo: v lanskem letu podvojitev števila prijav diskriminacije, podvojeno število raziskav in priporočil ter prvo zastopanje stranke na sodišču

06.05. 2020|

Tretje letno poročilo Zagovornika načela enakosti (Zagovornik) kaže, da se je s krepitvijo delovanja in prepoznavnosti Zagovornika povečalo tudi število prijav diskriminacije in prošenj za svetovanje strankam. Zagovornik je pripravil tudi 27 priporočil in dodatne [...]

Naj bo kultura dostopna vsem

05.02. 2020|

Zagovornik načela enakosti pred kulturnim praznikom, Prešernovim dnevom, vabi kulturne ustanove, da zagotovijo dostop do kulturnih prireditev gibalno oviranim in osebam z invalidnostmi. Fizična dostopnost je težava za ljudi z invalidnostmi predvsem v starejših stavbah. [...]

Ob svetovnem dnevu beguncev

20.06. 2019|

Leta 2000 so Združeni narodi (ZN) 20. junij razglasili za svetovni dan beguncev. Kmalu po ustanovitvi samostojnega organa Zagovornik načela enakosti, smo konec leta 2016 smo opravili raziskavo o dojemanju diskriminacije v Sloveniji. Rezultati so bili [...]

Zagovornik načela enakosti obiskal Šaleško dolino

06.02. 2019|

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je včeraj v Velenju srečal z županom Mestne občine Velenje Bojanom Kontičem, županom občine Šoštanj Darkom Menihom in županom občine Šmartno ob Paki Jankom Kopušarjem in tako začel kampanjo [...]

Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu Zagovornik opozarja: Zdravstveno stanje posameznika ne sme biti razlog za diskriminacijo na področju dostopa do zdravstvenih in drugih storitev.

01.12. 2018|

Ob 1. decembru - svetovnem dnevu boja proti aidsu Zagovornik načela enakosti opozarja, da zdravstveno stanje posameznika ne sme biti razlog za diskriminacijo na področju dostopa do zdravstvenih in drugih storitev. PRIMER IZ DELA ZAGOVORNIKA: [...]

Vabilo na dogodek “Njen svet je naš svet”

24.05. 2018|

Zagovornik načela enakosti skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in z ostalimi partnerji vabi na dogodek ozaveščanja javnosti o enakosti spolov z naslovom "Njen svet je naš svet", ki bo 25. maja 2018 [...]

Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu

18.04. 2018|

Zagovornik načela enakosti je 18. aprila, v Hiši Evropske unije, organiziral okroglo mizo z naslovom Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Z organizacijo dogodka je Zagovornik načela enakosti želel opozoriti na smernice Združenih narodov pri spoštovanju [...]

Na javnem pogovoru o enakosti pri delu izpostavljeni različni vidiki diskriminacije in prednosti vključevanja raznolikosti na področju zaposlovanja in dela

19.10. 2017|

Na javnem pogovoru o raznolikosti in vključenosti na delovnem mestu Enakost pri delu, ki je potekal v organizaciji novega samostojnega državnega organa Zagovornika načela enakosti in Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske 19. oktobra, so govorniki predstavili različne [...]

Zagovornik načela enakosti se je v okviru Blejskega strateškega foruma sestal z Zeidom Ra`ad Al Husseinom, Visokim komisionarjem Združenih narodov za človekove pravice

05.09. 2017|

Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Zeid Ra`ad Al Hussein je v pogovoru izpostavil problematiko finančne podhranjenosti nacionalnih organov za načelo enakosti in kako države dajo pozornost na človekove pravice in diskriminacijo šele, ko [...]

Zagovornik načela enakosti pripravil poročilo za leto 2016

20.04. 2017|

Zagovornik načela enakosti je v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo, 20. aprila 2017, Državnemu zboru oddal redno letno poročilo za leto 2016. Prvi del poročila predstavlja predstavitev, povzetek in analizo [...]

Novi zagovornik načela enakosti

27.10. 2016|

Državni zbor je 25. oktobra 2016 za novega zagovornika načela enakosti imenoval sociologa Miho Lobnika. Na podlagi drugega odstavka 47. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo je s tem nastal nov samostojen organ za preprečevanje [...]