Sporočanje informacij o Zagovorniku načela enakosti in njegovem delu je eden izmed mehanizmov informiranja in obveščanja. Informacije o spodbujanju enakopravnosti; kampanje ozaveščanja ter preprečevanja diskriminacije; obveščanje o postopkih pri Zagovorniku načela enakosti, ki jih imajo na voljo posamezniki, ki menijo, da so bili diskriminirani; obveščanje o stanju diskriminacije v državi, predstavitev raziskav in poročil – vse to Zagovornik načela enakosti sporoča splošni in ciljnim javnostim prek spletne strani, družbenih omrežij, medijev ter ostalih sredstev informiranja in obveščanja. 

 

Kontakt za medije:

Majda Hostnik

Svetovalka Zagovornika za odnose z javnostmi

T: +386 (0)1 4735 534

T: +386 (0)41 741 005

E: pr@zagovornik-rs.si

 

Črt Kaker

Svetovalec Zagovornika

T: +386 (0)1 4735 548

T: +386 (0)30 720 326

E: pr@zagovornik-rs.si