Pravica do informiranosti je ena od temeljnih človekovih pravic. Je ključna za sprejemanje utemeljenih odločitev in za vključenost v družbo. Eden od načinov, kako vsebino približati čim širšemu krogu ljudi, pa je lahko branje.

Lahko branje je zelo domišljeno navajanje informacij. V besedilih v lahkem branju so stavki kratki. Več je ponovitev ključnih besed. Več je pojasnil, kaj določena uporabljena beseda pomeni. Ob zapisih je običajno objavljena tudi sličica ali ilustracija.

»Ko smo pri Zagovorniku načela enakosti skupaj s testnimi bralci Zavoda Risa in Zveze Sožitje oblikovali prva gradiva v lahkem branju, smo se naučili, kako pomembno je, da naša sporočila oblikujemo na način, da jih razume čim več ljudi. Spoznali pa smo tudi, da oblikovanje vsebin na tak način ni nekaj lahkega,« je ob uvodu v dvodnevni spletni posvet o lahkem branju povedal zagovornik Miha Lobnik.

Zavodu Risa in njegovim partnerjem se je zahvalil za prizadevanja, da se uresniči pravica dostopa do informacij tudi za vse tiste, ki imajo težave pri razumevanju vsebin, ko so te posredovane na običajen način. »Svet delate bolj vključujoč, bolj razumljiv in z več možnostmi za več ljudi,« je poudaril.

»Kadar govorimo o enakih možnostih, o tem, da bi bila družba odprta in vključujoča za vse, se moramo znati približati drugačnim – drugačnim na vse mogoče načine. Vsakega izmed nas zaznamujejo osebne okoliščine, na katere nimamo vpliva. In morda zaradi določene osebne okoliščine potrebujemo drugačen način posredovanja informacij, da bi lahko sploh enakopravno sodelovali v družbi. Jezik lahkega branja je eden od takšnih načinov. Je pot do vključevanja ljudi, saj le razumevanje vodi v vključevanje,« je še dodal Lobnik.

Lahko branje za tiste, ki težje berejo

»V določenem obdobju življenja bomo vsi potrebovali lahko branje,« je na posvetu, ki je potekal 25. in 26. novembra in na katerem so sodelovali strokovnjaki in bralci iz različnih organizacij, izpostavila Tatjana Knapp iz Zavoda Risa.

Ljudje navadno težje beremo, ko se postaramo. Sicer pa je lahko branje namenjeno tistim, ki zaradi različnih oviranosti trajno potrebujejo lahko berljive informacije in publikacije. To so na primer ljudje z disleksijo, motnjami v duševnem razvoju, demenco in podobno.

Lahko branje pa je namenjeno tudi vsem, ki imajo slabše razvito veščino branja ali težje berejo, ker slabo poznajo jezik.

Pri Zagovorniku načela enakosti smo v lahkem branju pripravili informacije o diskriminaciji, o tem, kaj dela Zagovornik in kako podati prijavo diskriminacije Zagovorniku. Preberite na: https://www.zagovornik.si/lahko-branje/.