ECRI v poročilu ugotavlja, da je Slovenija dosegla napredek na številnih področjih, nekatera nerešena vprašanja, kot je vrzel na področju nekaznovanosti sovražnega govora, pa kljub temu vzbujajo skrb.

V poročilu je izpostavljeno, da Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZvaRD) zagotavlja ustrezno zaščito pred rasizmom in rasno diskriminacijo na vseh področjih vsakdanjega življenja. Prav tako omenjeni zakon predvideva ustanovitev zagovornika načela enakosti, kar je skladno s standardi, priporočenimi s strani ECRI, sovražni govor pa je v omenjenem zakonu podrobneje opredeljen, ugotavlja ECRI.

ECRI pozdravlja pozitiven razvoj v Sloveniji, a hkrati poudarja, da kljub vsemu nekatera nerešena vprašanja vzbujajo skrb. V zakonu o varstvu pred diskriminacijo so po oceni ECRI prisotne nedoslednosti in nejasnosti, zlasti glede pristojnosti in pooblastil zagovornika načela enakosti v razmerju do drugih institucij, kot so inšpekcije.

V nadaljevanju opozarja, da slovenski organi pregona ne bi smeli uporabljati pogojev za uveljavitev kazenske odgovornosti v primeru dejanj, ki spodbujajo sovraštvo in nasilje, če ti niso zakonsko določeni. Zagotoviti je treba tudi vse potrebne pogoje za učinkovito delovanje funkcije zagovornika načela enakosti in ustrezno seznaniti javnosti z njegovimi pristojnostmi, opozarja ECRI.

Zagovornik načela enakosti bo poročilo ECRI podrobno preučil ter se nanj ustrezno odzval.

Celotno poročilo lahko najdete tukaj.

—-

Komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti sveta Evrope (European Commission against Racism and Intolerance – ECRI) deluje na področju človekovih pravic. Sestavljena je iz neodvisnih strokovnjakov in nadzoruje težave v povezavi z rasizmom, ksenofobijo, antisemitizmom, nestrpnostjo in diskriminacijo na podlagi rase, nacionalnega ali etničnega porekla, barve kože, državljanstva, religije in jezika.