A 22. cikk értelmében az Esélyegyenlőségi Biztos saját munkájáról és a bizonyos csoportokat, a személyes körülményeik miatt ért hátrányos megkülönböztetés jelenlétére vonatkozó megállapításairól az Országgyűléshez rendszeres éves beszámolókat vagy külön jelentéseket nyújt be. Az előző évre vonatkozó rendszeres éves beszámolóját az Országgyűlésnek legkésőbb április 30-ig köteles benyújtani. Az Országgyűlés a beszámolók alapján elfogadja, állást foglal és ajánlásokat fogad el, a Kormány pedig előzetes véleményt ad a benyújtott beszámolókról.