Zagovornik načela enakosti in Evropska mreža organov za načelo enakosti Equinet pozdravljata sprejetje priporočila EK za uvedbo novih standardov za delovanje organov za načelo enakosti 

Evropska komisija je 22. junija sprejela priporočilo za uvedbo novih standardov za delovanje organov za načelo enakosti.

Sprejeto priporočilo Evropske komisije o standardih za delovanje organov za načelo enakosti je ključni korak za zagotovitev samostojnega delovanja evropskih institucij za preprečevanje diskriminacije in spodbujanje enakosti. Z implementacijo priporočila v nacionalne zakonodaje lahko vlade nacionalnih parlamentov omogočijo učinkovitejše delovanje organov za preprečevanje diskriminacije in spodbujanje enakosti. Zagovornik načela enakosti se pridružuje pozivom Evropske mreže organov za načelo enakosti Equinet in države članice poziva, naj priporočilo Komisije upoštevajo.

Evropska komisija priporoča naslednje ukrepe:

  • Večja neodvisnost: države članice naj organom za načelo enakosti omogočijo neodvisnost z ustrezno upravno sestavo, namenskimi proračunskimi sredstvi, postopki imenovanja in razrešitve osebja ter preprečevanja navzkrižja interesov. Organom za načelo enakosti naj omogočijo beleženje dokazov in zbiranje informacij.
  • Pravna pomoč: države članice naj organom za načelo enakosti omogočijo, da obravnavajo pritožbe posameznikov in skupin, ponudijo pravno pomoč in zastopajo žrtve ali organizacije na sodišču.
  • Zadostna sredstva in osebje: države članice naj poskrbijo, da imajo organi za načelo enakosti potrebne človeške, tehnične in finančne vire ter infrastrukturo.
  • Uspešna koordinacija in sodelovanje: države članice naj ustvarijo potrebne pogoje za ustrezno komuniciranje med organi za enakost v državi, v EU in svetu.
  • Naslednji koraki: Države članice naj svoje ukrepe v zvezi s priporočilom vključijo v obvezno poročilo o izvajanju direktiv o enakosti.

V Evropski uniji ni prostora za diskriminacijo. Žrtve in priče diskriminacije morajo vedeti, na koga naj se obrnejo, in v teh primerih jim lahko pomagajo prav organi za enakost. Poskrbeti moramo, da bodo organi za enakost neodvisni in bodo imeli dovolj osebja in sredstev za opravljanje svoje naloge. Imajo namreč ključno vlogo pri zagotavljanju, da so vsi državljani deležni enakih pravic in enakih možnosti,” pravi ​​Věra Jourová, evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov.

V preteklih letih so bili številni organi za načelo enakosti pod udarom poskusa oslabitve njihove neodvisnosti in poskusa znatnega in nesorazmernega zmanjšanja virov financiranja. Ta razvoj je vplival na učinkovitost delovanja nekaterih organov za enakost, da uresničijo svoj potencial in mandat v celoti. Evropska komisija je proti Republiki Sloveniji zaradi dolgoletne zamude sistematičnega dela na tem področju celo uvedla postopek. Še vedno pa obstaja tveganje, da bodo vsebine, ki naj bi jih organ izvajal in zagotavljal, brez ustrezne finančne osnove.

Zagovornik načela enakosti pozdravlja dejstvo, da nova priporočila obravnavajo številne izzive, izpostavljene v Equinetovem pozivu leta 2016 Evropski komisiji. In sicer, da okrepi podporo organom za načelo enakosti in uresniči njihov potencial z implementacijo evropskih standardov glede neodvisnosti, učinkovitosti ter ustreznih funkcij in pooblastil.

Predsednica izvršnega odbora Equinet Tena Šimonović Einwalter je ob sprejetju EU standardov za delovanje organov za preprečevanje diskriminacije izpostavila: “Pozdravljam pomembno odločitev Evropske komisije, ki omogočajo, da bodo organi za spodbujanje enakosti lahko dosegali svoj polni potencial. Sprejeta priporočila Evropske komisije so močna podlaga za krepitev nadaljnjega dela pri uresničevanju zakonodaje EU o enakosti za vse državljane.”

Več informacij:

Priporočilo glede organov za načelo enakosti