V Evropski uniji je 87 milijonov oseb z invalidnostmi. Te osebe so kljub večletnim prizadevanjem za izboljšanje njihovega položaja še vedno bolj podvržene tveganju izključenosti in revščine kot osebe brez invalidnosti.

Kot so navedli pri Evropski komisiji, imajo osebe z invalidnostmi slabšo dostopnost do zdravstvenih storitev, vseživljenjskega učenja, zaposlitve in prostočasnih dejavnosti. Zanje veljajo posebne omejitve pri uveljavljanju volilne pravice, še vedno so zaradi invalidnosti pogosto diskriminirane.

Komisija je zato pripravila novo desetletno strategijo za odpravo ovir, s katerimi se soočajo.

»Ljudem z invalidnostmi moramo omogočiti enake možnosti sodelovanja v družbi,« je ob predstavitvi strategije povedala evropska komisarka za enakost Helena Dalli. »Varovati pravice oseb z invalidnostmi je ena izmed naših prioritet. Imeti morajo zagotovljen dostop do izobraževanja, dela, zdravstvene oskrbe in tudi do volitev. Imeti morajo pravico, da se samostojno odločijo, kje, kako in s kom bodo živeli, in imeti možnost, da se po evropskih državah premikajo kot vsi drugi.«

Tudi zaradi Evropske strategije o pravicah invalidov 2010–2020 je bila v EU že uvedena zakonodaja, ki zagotavlja, da so ključne dobrine in storitve dostopne tudi osebam z invalidnostmi. Nova strategija za obdobje 2021–2030 poskuša osebam z invalidnostmi zagotoviti uživanje vseh pravic, kot jih imajo drugi Evropejci.

Evropska komisija je tako napovedala uvedbo posebne kartice, s katero bi osebe z invalidnostmi v vseh državah EU lažje uveljavljale pravice, ki jim pripadajo.

Komisija bo spodbujala samostojno bivanje oseb z invalidnostmi in poskušala izboljšati njihove zaposlovalne možnosti.

»Med pravicami, ki jih moramo zagotoviti, je tudi volilna pravica. Pravila držav članic 800 tisoč osebam z invalidnostmi ne omogočajo voliti samo zaradi njihovih invalidnosti,« je poudarila komisarka Dalli.

Cilj strategije o pravicah invalidov je tudi odprava vsake diskriminacije. »Želimo doseči pozitivne spremembe v življenju oseb z invalidnostmi. Omogočiti jim moramo uresničitev njihovih pravic in ustvariti Unijo kot prostor enakih možnosti. Sedanja kriza je priložnost, da zgradimo bolj pravično družbo za vse,« je povedala komisarka.

Več na povezavi: https://ec.europa.eu/slovenia/news/eu-disability-rights-strategy_sl