Sporočanje informacij o Zagovorniku načela enakosti in njegovem delu je eden izmed mehanizmov informiranja in obveščanja. Informacije o spodbujanju enakopravnosti; kampanje ozaveščanja ter preprečevanja diskriminacije; obveščanje o postopkih pri Zagovorniku načela enakosti, ki jih imajo na voljo posamezniki, ki menijo, da so bili diskriminirani; obveščanje o stanju diskriminacije v državi, predstavitev raziskav in poročil – vse to Zagovornik načela enakosti sporoča splošni in ciljnim javnostim prek spletne strani, družbenih omrežij, medijev ter ostalih sredstev informiranja in obveščanja. 

 

Kontakt za medije:

Matej Repič

T: +386 (0)30 705 393

E: Matej.Repic@zagovornik-rs.si

E: gp@zagovornik-rs.si

 

Press releases