Osebe z invalidnostmi imajo tako kot vsi drugi pravico, da se volitev udeležijo na voliščih, ne da bi bile pri tem ovirane.

Slovenija ni zagotovila primerne dostopnosti volišč za invalide, ki uporabljajo invalidski voziček, zatrjujeta slovenska pritožnika na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP).

Odločitev sodišča bo prva na to temo in bo postavila standarde za dostopnost volišč v 47 državah članicah Sveta Evrope.

Evropska mreža za enakost Equinet, katere del je tudi Zagovornik načela enakosti, se je prvič doslej vključila v kakšnega od postopkov pred ESČP.

Da bi bila odločitev sodnikov v tem primeru kolikor mogoče utemeljena, je Equinet sodišču posredoval pregled pravnih ureditev dostopnosti volišč za invalide v evropskih državah in pregled standardov spoštovanja človekovih pravic oseb z invalidnostmi pri volitvah.

Več na povezavi https://equineteurope.org/2020/equinets-first-amicus-curiae-intervention-to-the-european-court-of-human-rights/