Zagovornik je bil dne 4. 2. 2020 anonimno obveščen o diskriminatornem oglasu za delo, ki je bil objavljen na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, pod naslovom »Osebna asistentka za nego in pomoč aktivni invalidni osebi – M/Ž«. V oglasu je bilo pod rubriko »drugi pogoji« navedeno, »da mora kandidatkina pisna prijava poleg kontaktnih podatkov vsebovati tudi njeno telesno težo in višino, zaradi predvidevanja njene spretnosti in okretnosti«.

Zagovornik je v vsebini  oglasa prepoznal neposredno diskriminacijo zaradi spola in telesnih značilnosti posameznika, saj neposredno nagovarja le ženske, kar je razvidno iz uporabe izrazov »asistentka, kandidatka, kandidatke, zaposlena«. Dodatek »M/Ž« v primeru oglasa, ki vsebuje termine, ki lahko označujejo le osebo določenega spola »ženska«, ne more pomeniti uskladitev oglasa s proti-diskriminacijskimi predpisi na način, da bi postal spolno nevtralen. Dodatek »M/Ž«, ki pomeni, da oglas velja za oba spola, zadostuje takrat, ko so v oglasu navedeni generični poklici ali delovna mesta (npr. poslovodja) in delodajalcem omogoča poenostavitev objavljanja oglasov. Če pa oglas nagovarja specifično družbeno skupino, določeno po spolu (v tem primeru ženske), dodatek »M/Ž« tega ne more popraviti. Prav tako oglas v rubriki »drugi pogoji« navaja, da mora kandidatkina pisna prijava poleg splošnih kontaktnih podatkov vsebovati še podatke o njeni telesni teži in višini, kar lahko privede do izključevanja oseb na podlagi njihovih telesnih značilnosti.

Tovrsten diskriminatoren oglas učinkuje odvračalno, saj odvrača ljudi od prijav, (na osnovi njihovih osebnih značilnosti) in že sam po sebi pomeni obliko zapostavljanja. Oglas je diskriminatoren ne glede na to, kakšna praksa mu sledi. Tudi, če bi delodajalec angažiral moškega in ne ženske, oglas že sam po sebi privilegira spolno eno skupino in zato krši prepoved diskriminacije. Obenem določena teža in višina sami po sebi še ne pomenita, da je nekdo sposoben oziroma nesposoben opraviti določeno delo.

V zadevi je Zagovornik na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje poslal poziv k umiku ali spremembi diskriminatornega oglasa, saj morajo biti oglasi spolno nevtralni in brez vključenih  podatkov o telesnih značilnosti posameznikov.  Zavod je Zagovornika obvestil, da je navezal stik z delodajalcem in mu pojasnil razloge, zaradi katerih je bila vsebina objavljenega prostega delovnega mesta sporna oziroma diskriminatorna ter da so zagotovili spolno nevtralnost objavljenega prostega delovnega mesta. Objavljeno prosto delovno mesto je bilo tako usklajeno z Zagovornikovimi usmeritvami, s katerimi so še posebej seznanili vse sodelavce pisarn za delodajalce, vodstvo Zavoda, direktorje in pomočnike direktorjev območnih služb Zavoda ter vodje uradov za delo. Na ta način so pokazali, da se jim zdi omenjena problematika izredno pomembna, saj so nemudoma odreagirali in s tem izrazili željo prispevati h kakovostnejšem preverjanju vsebine objavljenih prostih delovnih mest ter k osveščanju delodajalcev.