Pritožnik se je pritožil zaradi občutka diskriminacije pri zaposlitvi, delodajalec pa mu je tudi odpovedal pogodbo o zaposlitvi. Zatrjeval je neenako obravnavo zaradi svojega zdravstvenega stanja.

Zagovornik je ugotovil, da je do odpovedi delovnega razmerja prišlo zaradi neprimerne komunikacije pritožnika z delodajalcem in drugimi zaposlenimi. Dokazov o tem, da bi bil razlog za ravnanje delodajalca v zdravstvenem stanju pritožnika, ni bilo. V zadevi je presodilo tudi sodišče, ki ni ugotovilo nezakonitosti odpovedi. Posledično tudi Zagovornik diskriminacije ni ugotovil.

Dokument: