Inštruktor vožnje se je pritožil zoper agencijo za varnost prometa zaradi nepodaljšanja inštruktorskega dovoljenja in inšpekcijskih pregledov. Zatrjeval je diskriminacijo.

Zagovornik je v postopku ugotovil, da pritožnik v prijavi ne navaja nobene od osebnih okoliščin, zaradi katere naj bi bil izpostavljen neenakemu obravnavanju. Posledično diskriminacije ni ugotovil.

Dokumenti: