Javna uslužbenka je bila napotena na delo v tujino, kjer v šolo vpisala tudi svojega otroka. Delodajalec ji ni bil pripravljen povrniti stroškov šolnine. Vložila je pritožbo, v kateri je zatrjevala diskriminacijo zaradi družinskega statusa – ker je bila mati otroku, ki ga je ob napotitvi na delo morala vpisati v šolo, poleg tega pa za otroka skrbi sama, je bila finančno bolj obremenjena zaradi šolnine, kot če bi bila brez otroka ali bi zanj skrbela skupaj z drugim staršem.

V teku postopka pred Zagovornikom je bila situacija sanirana, stroški šolnine pa povrnjeni. Posledično Zagovornik diskriminacije ni ugotovil.

Dokument: