Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je srečal z direktorjem Agencije za temeljne pravice (FRA) Michaelom O’Flahertyjem.

Lobnik je O’Flahertyju predstavil razvoj in dosežke Zagovornika v dobrih štirih letih, odkar smo v Sloveniji ustanovili neodvisni državni organ za varstvo pred diskriminacijo. Izpostavil je, da pomoč v stiskah pri Zagovorniku poišče vsako leto več ljudi. Ob tem mu je predstavil najodmevnejše primere, prek katerih je Zagovornik okrepil svojo prepoznavnost v javnosti. Direktorju FRA je omenil tudi razumevanje aktualne vlade, ki je sledila priporočilom Evropske komisije in Zagovorniku dodelila več sredstev za delovanje. Kot izziv, ki ga moramo na področju varstva pred diskriminacijo doreči v Sloveniji, pa je Lobnik omenil ureditev sistemskega zbiranja podatkov o diskriminaciji.

»Če nečesa ne moremo izmeriti, tega tudi ne moremo zares popraviti,« je poudaril O’Flaherty, za katerega je zbiranje podatkov o enaki obravnavi in enakih možnostih prav tako ključnega pomena. Povedal je, da agencija pripravlja poročilo o delovanju evropskih organov za enakost, s katerim bo vlade držav članic EU pozvala k zagotavljanju primernih pogojev in zakonodaje za delovanje teh organov.

Direktor FRA je sicer Slovenijo obiskal zaradi prihajajočega polletnega predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, ki se bo začelo 1. julija 2021.

Z Lobnikom sta glede predsedovanja spregovorila o dveh konferencah na temo človekovih pravic, ki ju bo med predsedovanjem organiziralo Ministrstvo za pravosodje – eno na temo učinkov razvoja in uporabe umetne inteligence na temeljne človekove pravice, drugo pa o sovražnem govoru na spletu. O’Flaherty je poudaril, da bo FRA te dogodke podprla.

Ob koncu srečanja se je direktor FRA Lobniku zahvalil za sodelovanje in za Zagovornikov slovenski prevod priročnika FRA o protidiskriminacijskem pravu, ki bo izdan v kratkem in bo v pomoč strokovni javnosti.