Podatki kažejo, da je v Sloveniji diskriminacija najbolj prisotna na področju zaposlovanja in dela. Diskriminatorna obravnava pa je lahko tudi nenamerna.

Pri Zagovorniku smo se zato odločili za pripravo priročnika za delodajalce. Prav osveščanje je namreč eno izmed najbolj učinkovitih orodij za preprečevanje in odpravo diskriminacije.

Vabimo vas, da priročnik o varstvu pred diskriminacijo na področju dela in zaposlovanja sooblikujete.

Osnutek priročnika si lahko prenesete s klikom tukaj:
osnutek priročnika o varstvu pred diskriminacijo na področju dela in zaposlovanja.

Ko ga boste prebrali, pa nam prek spletne ankete povejte vaše mnenje o njem in dajte predloge možnih izboljšav. Anketo izpolnite do 15. maja 2020 na naslovu https://www.1ka.si/zagovornik-prirocnik.

Odzive bomo proučili in jih v največji možni meri upoštevali.

Namen priročnika je sicer delodajalcem približati sistem varstva pred diskriminacijo v Sloveniji.

V osnutku priročnika so predstavljene ključne informacije o diskriminaciji in varstvu pred diskriminacijo. Pojasnjeni so pojmi in koncepti na področju enake obravnave in zagotavljanja enakih možnosti. In ker spodbujanje enakih možnosti ni samo dolžnost, ampak tudi priložnost, ima osnutek priročnika tudi informacije o prednostih upravljanja raznolikosti v podjetjih.

Še enkrat vabljeni k sodelovanju, prispevate lahko tudi tako, da o Zagovornikovem osnutku priročnika obvestite prijatelje.

Vnaprej hvala.