Osnovni namen poizvedbe je pridobiti informacije o diskriminaciji, ki jo zaznavate organizacije, ki se na terenu neposredno ukvarjate s pripadniki ranljivih skupin. Gre za skupine ljudi, ki se soočajo s slabšo obravnavo pri uresničevanju njihovih pravic zaradi določenih osebnih okoliščin oziroma so zaradi njih v manj ugodnem položaju.

Na podlagi analize odgovorov bo Zagovornik v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi pristojnim organom posredoval priporočila za sprejetje ukrepov za odpravo diskriminacije oziroma za spodbujanje enakega obravnavanja.

Vaša opažanja in ugotovitve lahko posredujete Zagovorniku po e-pošti na: gp@zagovornik-rs.si ali po pošti na naslov Zagovornik načela enakosti, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana.

Odgovore, ki so v priloženi priponki, lahko posredujete do torka, 25. 8. 2020.

Dokumenti: