Prosilec za azil je pri banki želel odpreti osnovni plačilni račun. Bil je zaposlen in delodajalec mu brez računa ni mogel nakazati plače. Banka naj bi odprtje računa zavrnila z obrazložitvijo, da so prosilci za azil v Sloveniji zgolj začasno, da na teh računih navadno ni prilivov in da ima banka le stroške z vodenjem teh računov.

Prosilec je vložil pritožbo proti ravnanju banke. Zatrjeval je diskriminacijo zaradi rase, narodnosti, državljanstva in statusa prosilca za azil. Zagovornik je v postopku na podlagi zbranih dokazov ugotovil, da je pri odpiranju računa očitno prišlo do nesporazuma. Banka mu je namreč osnovni račun odprla še pred dogodkom, ki ga je opisal prosilec. Bančne kartice pa mu ni poslala, saj je prosilec podpisal, da jo bo prevzel v bančni poslovalnici. Tega ni storil, temveč je v drugi poslovalnici ponovno vložil vlogo za odprtje računa, ob čemer je naletel na opisano pojasnilo. Zatem je bil napoten v prvotno poslovalnico, kjer je prevzel bančno kartico. Ne glede na očiten nesporazum v komunikaciji je Zagovornik ugotovil, da banka prosilcu ni posegla v pravico do osnovnega računa, zato Zagovornik diskriminacije ni ugotovil.

Dokumenti: