Zagovornik načela enakosti izvaja anonimno spletno anketo o položaju stanovalcev domov za starejše med epidemijo Covid-19, ko so bili v domovih med marcem in majem uvedeni strogi zaščitni ukrepi. Zaradi velikega zanimanja se je odločil podaljšati možnost izpolnjevanja ankete do vključno 31. 8. 2020.

K reševanju ankete vabi stanovalce domov, njihove svojce in bližnje, direktorje, direktorice in zaposlene v domovih ter nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s položajem starejših. Anketa je dostopna prek povezave https://www.1ka.si/a/286895.

Stanovalci domov lahko na anketo odgovarjajo tudi po telefonu, njihove klice Zagovornik sprejema od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro na telefonski številki 01 473 55 45.
Stanovalci domov in njihovi svojci ali bližnji lahko odgovarjajo tudi v papirni obliki in izpolnjeno anketo Zagovorniku pošljejo po pošti na naslov: Zagovornik načela enakosti, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana.

Dokumenta za tisk:
različica ankete ZA STANOVALCE DOMOV
različica ankete ZA SVOJCE stanovalcev domov

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »V domovih za starejše so bili med epidemijo Covid-19 uvedeni strogi zaščitni ukrepi. Pri Zagovorniku načela enakosti stanovalcem domov, njihovim svojcem, zaposlenim v domovih in nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo s položajem starejših, s posebno anonimno anketo dajemo možnost, da povedo svojo izkušnjo iz tega zahtevnega obdobja. Na podlagi prejetih odgovorov bomo predstavili, kako so ukrepe doživeli vsi vpleteni, kar bo osnova za nadaljnje delo na tem področju.«

Več o anketi na povezavi: https://www.zagovornik.si/anketa-o-polozaju-stanovalcev-domov-za-starejse-med-epidemijo-covid-19/