V času epidemije COVID-19 so se zaradi izgubljenega prihodka mnogi znašli v stanovanjski stiski. Zagovornik je zato Vladi RS pri pripravi ukrepov priporočil posebno skrb za ranljive skupine, tudi na stanovanjskem področju. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je Zagovorniku odgovorilo, da so ukrepi s stanovanjskega področja, glede na ostale ukrepe za blaženje posledic epidemije, sorazmerno vključeni. Tako med drugim po zagotovilih ministrstva do odpovedi najemnih pogodb ali deložacij v primerih, ko najemniki zaradi izgube zaposlitve in zmanjšanja dohodkov v času epidemije ne bi zmogli poravnati stroškov stanovanja, ne more priti.

Ker so informacije o pravicah in možnostih pomoči najemnikom stanovanj zelo razpršene je Zagovornik Ministrstvu za okolje in prostor priporočil:

–  da zagotovi dostopne in razumljive informacije o pravicah in možnosti pomoči najemnikom stanovanj na enem mestu in

– da v prihodnjih mesecih pozorno spremlja položaj na stanovanjskem trgu ter se po potrebi odzove z razpoložljivimi ukrepi (npr. dodatne subvencije, zamrznitve najemnim itd.) pri čemer naj posebno pozornost nameni ranljivim skupinam.

Dokumenti: