Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je danes udeležil 26. seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na kateri so državni svetniki obravnavali predlog Zakona o enakih možnostih žensk in moških.

Zagovornik je v razpravi pozdravil predlog novele zakona. Uravnotežena zastopanost spolov v situacijah, ki jih obravnava predlog zakona odseva družbeno realnost in zasleduje načelo družbene pravičnosti in enakosti spolov. Ženske predstavljajo polovico delovne sile in so v povprečju bolj izobražene od moških a so na položajih odločanja podzastopane. Tudi Slovenija se sooča s problemom t.i. steklenega stropa (glass ceiling), ki ženskam na delovnem področju onemogoča zasedanje najvišjih položajev v organih upravljanja in odločanja. V tem oziru je Zagovornik poudaril, da je potrebno v noveli zagotoviti tudi mehanizem uresničevanja predlaganih določb ter opredeliti posledice njihovega neupoštevanja.

Zagovornik načela enakosti je v sklopu javne razprave podal tudi podrobnejši komentar in priporočila v zvezi z novelo Zakona o enakih možnostih ženk in moških.