Zagovornik načela enakosti je v juliju in avgustu izvedel anonimno spletno anketo o položaju stanovalcev domov za starejše med razglašeno epidemijo Covid-19.

Namen ankete je bil zbrati informacije neposredno od tistih, ki jih so jih strogi zaščitni ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa najbolj prizadeli in tako poglobiti razumevanje situacije, v kateri so se v domovih za starejše znašli stanovalci domov, njihovi svojci oziroma bližnji ter zaposleni v domovih. K reševanju ankete so bile povabljene tudi nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s položajem starejših.

Odziv je bil zelo dober, saj se je na anketo prek spleta, po pošti in po telefonu odzvalo več kot 1.200 ljudi. Sledi analiza odgovorov, ki bo osnova za nadaljnje delo na tem področju.
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Iskreno se zahvaljujem vsem stanovalkam in stanovalcem domov za starejše, njihovim svojcem in bližnjim, zaposlenim v domovih in nevladnim organizacijam za njihovo sodelovanje v naši anketi o položaju stanovalcev domov za starejše med epidemijo Covid-19. Vaše izkušnje, ki ste nam jih posredovali, štejejo. Poskrbeli bomo, da bodo slišane. Hvala tudi vsem, ki ste obvestilo o anketi delili z vašimi prijatelji na družabnih omrežjih – veliko število odgovorov je tudi rezultat vašega angažmaja.«

Slišati tudi izkušnje stanovalcev domov

Domovi za starejše so kmalu po začetku epidemije Covid-19 postali ključna točka širjenja novega koronavirusa med najbolj ranljivimi. Do vključno 4. maja 2020 je umrlo 78 stanovalcev teh domov, kar je bilo takrat skoraj 80 odstotkov vseh smrti v državi, povezanih s koronavirusno boleznijo.

Za zajezitev širjenja okužb so bili med marcem in majem 2020 v domovih uvedeni strogi zaščitni ukrepi, ki so prizadeli tako stanovalce in njihove bližnje kot zaposlene teh ustanov.
V anketi je Zagovornik ugotavljal, kako so bile stanovalcem dostopne informacije o koronavirusu in kako kakovostno je bilo to informiranje. Preverjal je dostopnost zaščitne opreme in podpornih storitev v domovih, dostopnost in kakovost zdravljenja in zdravstvene oskrbe v domovih med epidemijo ter dostopnost oskrbe in storitev, ki vplivajo na kakovost življenja. Dodatno je sklop vprašanj namenil tudi preverjanju izkušenj glede omejitev gibanja, stikov in druženja in možnosti pritožb.

Anketo je delno ali v celoti rešilo 87 stanovalcev, 597 bližnjih ali svojcev stanovalcev domov, 72 direktorjev, 427 drugih zaposlenih v domovih za starejše in 84 sodelavcev nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s položajem starejših v družbi.
Sledi analiza odgovorov, ki bo osnova za nadaljnje delo na tem področju.