Zagovornik načela enakosti je od razglasitve epidemije novega koronavirusa prejel 20 prijav oziroma prošenj za svetovanje v zvezi s težavami, s katerimi so se ljudje srečali zaradi epidemije.

Največ prijav je v zvezi z onemogočanjem dostopa določenih oseb do blaga v trgovinah, do katerega je prišlo zaradi uveljavitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, in sicer:

 • pritožbe ljudi, ki so zatrjevali starostno diskriminacijo, saj smejo starejši od 65 let po odloku nakupovati izključno v določenih urah, pri čemer se morajo za dostop v trgovino izkazati z osebnim dokumentom,
 • pritožbo osebe z invalidnostjo, ki sama sebe ne šteje za ranljivo skupino, pa ji dostop zunaj časa, rezerviranega za ranljive skupine, ni bil omogočen,
 • pritožbo osebe s pljučnim obolenjem, ki bi lahko sodila med ranljive skupine, pa ji je bil preprečen vstop v trgovino v urah, rezerviranih za ranljive skupine,
 • prijavo osebe, ki ji je bila zaradi strahu pred okužbo zavrnjena bančna storitev, in
 • prijavo osebe, ki je zaradi zaprtja vseh samopostrežnih pralnic ostala brez možnosti pranja perila.

Na Zagovornika so se obrnile tudi osebe, ki so (bile) izpuščene iz interventnih ukrepov vlade za pomoč prizadetim v času zdravstvene krize, in sicer:

 • samozaposleni starši ali osebe z invalidnostmi, ki so zaradi starševstva ali invalidnosti zaposleni za krajši delovni čas, v preostalem času do polnega delovnega časa pa se jim prispevki plačujejo iz proračuna in
 • »popoldanski« samostojni podjetniki in podjetniki, ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti, ter
 • brezposelni.

Tudi na področju dela in delovnih razmerij se osebe zaradi razglašene epidemije srečujejo s težavami:

 • delodajalci v času epidemije zaposlenim enostransko odrejajo obvezno koriščenje letnega dopusta ali presežka ur in
 • zaposleni z določenimi osebnimi okoliščinami (npr. starši), ki v času epidemije zaradi zaustavitve poslovanja delodajalcev na pritožbenih stopnjah ne morejo uveljavljati svojih pravic iz naslova delovnega razmerja.

Druga področja, na katerih Zagovornik prejema prijave, zajemajo:

 • sovražni oziroma neprimerni govor zoper različne skupine in
 • vprašanja, zakaj so bili nekateri zaporniki iz zapora predčasno pogojno izpuščeni, drugi v primerljivem položaju pa ne.

V omenjenih zadevah Zagovornik izvaja bodisi svetovanje strankam, bodisi vodi preiskavo, ali pa pripravlja ocene diskriminatornosti predpisov oziroma podaja priporočila pristojnim organom za spremembo praks ali predpisov.