Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je danes sprejel delegacijo Skupščine in veleposlaništva Črne gore in jim predstavil razvoj in delo organa. Člani Odbora za človekove pravice Skupščine Črne gore so Zagovornika obiskali, da bi se seznanili z delovanjem neodvisnega državnega organa na področju varstva pred diskriminacijo.

Na sliki iz leve proti desni:

  • Stanica Popović, Veleposlaništvo Črne gore
  • Slava Burić, Sekretarka Obora za človekove pravice Skupščine Črne gore
  • Mirsad Murić, poslanec v Skupščini Črne gore
  • Momčilo Martinović, poslanec v Skupščini Črne gore
  • Miha Lobnik, Zagovornik načela enakost,
  • Sonja Jokić, sekretariat Skupščine Črne gore