Zagovornik načela enakosti se je v Berlinu udeležil seminarja za opolnomočenje teles načela enakosti in civilnih organizacij za starejše

Zagovornik načela enakosti se je 26. in 27 junija v Berlinu udeležil seminarja z naslovom Kako se spopasti s starizmom in starostno diskriminacijo starejših?

Seminar se je izvajal v sodelovanju med združenjem Equinet in AGE platformo (mrežo civilnih organizacij, ki se ukvarjajo s starejšimi). Sodelovanje vseh deležnikov pri naslavljanju in preprečevanju diskriminacije starejših je bilo izpostavljeno kot ključno. Še posebej pomembno je, da v pripravo strategij informiranja in komuniciranja, pripravo zakonodajnih priporočil in drugih dejavnosti za preprečevanje diskriminacije starejših vključimo starejše, saj nam ti lahko dajo dragocene informacije iz prve roke ter nudijo vpogled v predsodke in stereotipe na področju starosti. Na konferenci je bil izpostavljen pojem starizem (ali staromrzništvo; angl. ageism), katerega pomen pa si razlagamo različno. Dejstvo je, da se populacija stara, starizem se pojavlja na vseh področjih življenja. Prav tako je starizem in osebna okoliščina starosti nekaj, kar zadeva prav vse ljudi. Vsi se staramo, vendar se ne staramo vsi enako. Ključni problematiki, ki izhajata iz tega sta dejstvi, da je starizem prevečkrat obravnavan kot blažja oblika diskriminacije, tudi s strani najvišjih pravnih inštitucij. V nekaterih pravnih podlagah in zakonih je starizem ali direktna diskriminacija starejših celo zahtevana. Kot drugo, starejši niso heterogena skupina, zato je pri obravnavi diskriminacije in posebnih ukrepov potrebna individualna obravnava. Predsodki, kot so na primer: vsi stari so počasni, pozabljivi, ne znajo uporabljati moderne tehnologije, so bolni, potrebujejo pomoč, vsekakor ne veljajo za vse starejše. Udeleženci so opozorili tudi na problem prihodnosti – na priložnosti digitalizacije, ki lahko predstavljajo tudi nevarnosti. Pri tem bo potrebna uvedba minimalnih standardov za fizično poslovanje (npr. banke).

S pravnega vidika razen Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu, ki pravno ščiti starejše na področju zaposlovanja in dela, nimamo nobenega mednarodnega pravnega okvira, ki bi ščitil starejše tudi pred diskriminacijo na ostalih področjih življenja. Kot kaže se v vseh članicah diskriminacija pojavlja tudi na področju trga dobrin in storitev, zdravstvene in socialne oskrbe, itd. Zaradi staranja prebivalstva, povečevanja starizma in pomanjkanja pravne zaščite, se pojavlja nujna potreba po Konvenciji o človekovih pravicah starejših, ki bi predstavljala širši mednarodni vzvod za vpliv na nacionalne politike za preprečevanje diskriminacije v starejših. S tem namenom je bila že l. 2010 ustanovljena Odprta delovna skupina o starizmu Združenih narodov (ODSS), ki se srečuje na letnih srečanjih. Equinet je poudaril pomen podpore Konvencije in delovne skupine na nacionalni ravni. Zagovornik načela enakosti od pomladi letošnjega leta aktivno sodeluje pri srečanjih vladnih resorjev in nevladnih organizacij, v organizaciji ZDUS, ki nudi podporo slovenski delegaciji, ki vsako sodeluje v ODSS (angl. OEWG).

Udeleženci seminarja so skozi skupne delovne skupine za različne tematike prišli do zaključka, da je pri preprečevanju starizma ključno ozaveščanje in informiranje ljudi, s katerimi razbijamo predsodke ter spreminjamo sistem vrednot. S promocijo posameznih primerov lahko pokažemo pozitivne lastnosti starejših, predvsem pa poskušamo razbiti mit o tem, da je starost nekaj slabega, in predvsem nekaj, kar je dolgotrajen proces in ne nekaj, kar bi lahko omejili z neko časovno mejo. Vsebine o diskriminaciji in enakopravnem obravnavanju moramo vključiti v osnovne izobraževalne vsebine od vrtca naprej. Prav tako je ključno medgeneracijsko sodelovanje, ki vključuje medsebojno izmenjavo znanj in osmišljevanje življenja starejših tudi po upokojitvi. V prihodnosti se priporoča tudi izvedba ozaveščevalnih delavnic za starejše, kjer jim lahko pojasnimo kakšne so njihove pravice, kdaj so diskriminirani in kam se lahko obrnejo po pomoč.

V primerjavi z ostalim članicami Equineta se je izkazalo, da je lahko Slovenija primer dobre prakse, saj Zagovornik načela enakosti po ZvarD-u lahko preprečuje diskriminacijo v okviru vseh osebnih okoliščin in področja življenja, tudi starosti. Nekatere članice imajo namreč mandat npr. le na področju spola, etnične pripadnosti itd. Prav tako Zagovornik načela enakosti aktivno sodeluje s civilno družbo in s številnimi ozaveščevalnimi akcijami naslavlja tako starejše kot mlajše. Še posebno pohvalo za odlično izpeljano konferenco Spopadanje z diskriminacijo mladih, je Zagovornik načela enakosti na seminarju v uvodnem govoru prejel s strani g. Karla Moehla, Vodje oddelka za komunikacijo in ozaveščanje na Nacionalni agenciji za preprečevanje diskriminacije, iz Nemčije.

Rdečo nit seminarja sta predstavljali dve močni gesli: »Človekove pravice nimajo roka trajanja in človekove pravice se s staranjem ne zmanjšujejo«.

2019-07-04T15:36:18+00:0028.06. 2019|