Ob mednarodnem dnevu žensk se je Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik udeležil strokovnega posveta Komisije za enake možnosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport o ženskah v znanosti in nagovoril zbrane.

V uvodnem govoru je poudaril, da je spol ena izmed osebnih okoliščin, na podlagi katerih je oseba lahko diskriminirana. Mlade ženske v Evropi v povprečju dosegajo višjo stopnjo izobrazbe kot moški. Delež žensk v akademskih ustanovah narašča, njihovo napredovanje v nazive pa je izjemno počasno. Razvoj in uporaba znanja vseh sta ključnega pomena za napredek družbe, v kateri živimo. »Trenutni delež žensk med raziskovalci in raziskovalkami v Sloveniji znaša 34%, med rednimi profesoricami pa samo 17% žensk,« je izpostavil Zagovornik načela enakosti.