Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je danes sprejel veleposlanike držav članic Evropske unije. Na srečanju jim je predstavil dosedanji razvoj nove institucije za varstvo pred diskriminacijo v Sloveniji. Spomnil je, da je Slovenija do leta 2016 na tem področju zaostajala za drugimi državami članicami EU in se zato na ravni EU znašla v postopku zaradi neizpolnitve obveznosti v skladu s pravom Unije. V dveh letih po sprejemu Zakona o varstvu pred diskriminacijo, zato danes predlagani rebalans proračuna predstavlja tisti razvojni pogoj, ki omogoča dokončanje vzpostavitve organa ter začetek izvajanja vseh z zakonom določenih nalog in pristojnosti.

Evropska komisija državam članicam priporoča, da sledijo standardom za organe enakosti, med drugim, da zagotovijo ustrezne finančne vire in kadre za opravljanje vseh zakonsko določenih nalog. Slovenija tako na področju varstva pred diskriminacijo postaja primerljiva z drugimi državami EU, je poudaril Lobnik v uvodnem nagovoru diplomatom.

Zagovornik je na srečanju z veleposlaniki pojasnil, da je redno Letno poročilo za leto 2018 že v pripravi. V njem pa bosta v prvi vrsti predstavljena odprava zaostankov pri obravnavi primerov diskriminacije iz obdobja pred vzpostavitvijo neodvisnega državnega organa od 2012 do 2016.

Pomembna tema pogovora je bilo tudi sodelovanje Zagovornika načela enakosti pri skupnih projektih z veleposlaništvi na različnih področjih varstva pred diskriminacijo in zagotavljanja enakih možnosti. Zagovornik je v preteklosti v sodelovanju z nekaterimi diplomatskimi predstavništvi (Nizozemska, Francija) že izvajal aktivnosti ozaveščanja na področju diskriminacije na delovnem mestu ter uresničevanja človekovih pravic v gospodarstvu. Vsi navzoči veleposlaniki in predstavniki diplomatskih predstavništev so zagovorniku čestitali za dosedanje korake in izrazili velik interes za prihodnje sodelovanje in podporo pri skupnih projektih.

Povabilu na predstavitveno srečanje pri Zagovorniku načela enakosti so se odzvali diplomatski predstavniki desetih držav članic EU, in sicer veleposlanik Kraljevine Nizozemske Bart Twaalfhovn, veleposlanik Republike Poljske Paweł Czerwiński, veleposlanik Republike Irske Myles Geiran, veleposlanik Republike Italije Paolo Trichilo, veleposlanik Nemčije Klaus Riedel, veleposlanica Republike Avstrije Sigrid Berka in veleposlanik Republike Hrvaške Boris Grigić, ter diplomatski predstavniki Helenske republike Grčije Stamatios Messinis, Kraljevine Belgije Adrien Vernimmen, Republike Francije Katharina Bartsch, Češke Republike Jan Beneš in Blanka Mekinda Vidmar s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.