Zagovornik načela enakosti se je v četrtek, 21. 3. 2019 udeležil otvoritve 5. festivala Hiša strpnosti. V pozdravnem nagovoru je orgnizatorjem festivala čestital za pogum, da slovenski prostor bogatijo z dragocenim prispevkom k ozaveščanju in boju proti nestrpnosti in diskriminaciji. Poudaril je, da ljudi k strpnosti ne moremo siliti, lahko pa jih k temu povabimo. Festival strpnosti predstavlja iskreno vabilo k skupnemu ustvarjanju vključujočejše in strpnejše družbe.

Na fotografiji od leve proti desni:

Robert Waltl, direktor Mini teatra

Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti