Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je danes na sestanku gostil prvega varuha človekovih pravic v Republiki Sloveniji Ivana Bizjaka.

Zagovornik je prvemu varuhu človekovih pravic v samostojni Sloveniji predstavil proces ustanavljanja in delovanje novega organa ter ga seznanil z vsebino Rednega letnega poročila za leto 2017.