»Ljudje se zdaj, ko Zagovornika poznajo, v precej večjem številu obračajo na nas. Prek dobrih zgodb, ki smo jih predstavljali na regionalnih obiskih in prek različnih gradiv, so ljudje spoznali, da institucija, kot je Zagovornik, pride še kako prav, ko se postaviš za svoje pravice,« je na predstavitvi letnega poročila Zagovornika za leto 2019 predsedniku Državnega zbora Igorju Zorčiču povedal zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Izpostavil je, da je bilo v letu 2019 prijav diskriminacije še enkrat toliko kot v letu 2018 – in sicer 200, prijavitelji pa so se na Zagovornika največkrat obrnili, ker so menili, da so bili slabše obravnavani zaradi spola, rase ali etničnega porekla ali invalidnosti.

»Pri Zagovorniku med postopkom ugotavljanja diskriminacije večkrat ugotovimo, da diskriminacija ni bila namenska in načrtna, kršitelji prepovedi diskriminacije pa nato poskrbijo, da se ne dogaja več. So pa tudi primeri, ko kršitelji zavestno vztrajajo v ravnanju, za katerega je Zagovornik ugotovil diskriminacijo,« je prvemu med poslanci pojasnil Lobnik in predstavil primere, v katerih kršitelji izpodbijajo ugotovitve Zagovornika.

Zaključene primere, ki jih je obravnaval Zagovornik, najdete na povezavi: http://www.zagovornik.si/iskalnik-po-vseh-zakljucenih-primerih/

Lobnik je izpostavil tudi priporočila na zakone, ki so v obravnavi ali v veljavi, in ki jih Zagovornik pošilja poslancem, da bi bile njihove odločitve čim boljše. Priporočila niso zavezujoča. Poskrbimo pa za to, da jih kolikor mogoče dobro argumentiramo, da jih poslanci nato upoštevajo, je dejal.

Predsednik državnega zbora Zorčič je ocenil, da lanska podvojitev števila prijav diskriminacije kaže na to, da Zagovornik pridobiva vlogo v družbi. Poudaril je, da se je treba na diskriminacijo vedno znova odzvati. »Pri tem mora svoje dodati tudi politika – politiki morajo namesto nestrpnosti širiti strpnost.«

»Dosegli smo evropsko primerljivo sistemsko raven varstva pred diskriminacijo. Veliko več prijav diskriminacije potrjuje, da takšno institucijo potrebujemo,« je ob srečanju izpostavil Lobnik.

»V času epidemije Covid-19 se je potreba po svetovanjih povečala, ukvarjali smo se s specifičnimi primeri in izzivi, povezanimi s tem obdobjem. Zaradi velikega števila prijav smo med drugim ocenjevali diskriminatornost ukrepa, da starejši od 65 let ne smejo v trgovine po določenem času. Ta predpis, ki sicer ne velja več, je bil po naši oceni diskriminatoren, saj ni bil sorazmeren. Zato smo vladi poslali priporočilo, naj ob možnem zaostrovanju ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa za starejše rezervira dovolj časa za nakupe in jih ne omeji tako, kot ga je med epidemijo.«

Več o delu Zagovornika v letu 2019 na povezavi: http://www.zagovornik.si/zagovornikovo-redno-letno-porocilo-v-lanskem-letu-podvojitev-stevila-prijav-diskriminacije-podvojeno-stevilo-raziskav-in-priporocil-ter-prvo-zastopanje-stranke-na-sodiscu/

Sledite nam lahko tudi na Facebooku: https://www.facebook.com/zagovornik


Foto: Državni zbor/Sušnik