Vpeljava novih revidiranih standardov za učinkovito in neodvisno delovanje organov za enakost

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je 24. maja s predstavniki ostalih nacionalnih organizacij za preprečevanje diskriminacije v Strasbourgu udeležil konference Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI). Namen srečanja je vpeljava novih revidiranih standardov za učinkovito in neodvisno delovanje organov za enakost, kot tudi razprava o vlogi organov za enakost v boju proti uporabi sovražnega govora.

Predstavniki organov za spodbujanje enakosti, nacionalni varuhi človekovih pravic, nacionalne institucije za človekove pravice, člani nacionalnih parlamentov, predstavniki mednarodnih organizacij in nevladnih mrež se danes v Strasbourgu udeležujejo konference Evropska komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI).

Konferenca je posvečena vpeljavi revidiranih standardov ECRI za ustanavljanje in učinkovito delovanje organov za enakost. Novi revidirani standardi delovanja nacionalnih organov za enakost temeljijo na obstoječih dobrih praksah in se osredotočajo na ključne elemente za vzpostavitev, neodvisnost in učinkovito delovanje organov za enakost.

Na srečanju bodo razpravljali tudi o dobrih praksah organov za enakost v boju proti sovražnemu govoru, vključno z ozaveščanjem, raziskovanjem, zbiranjem podatkov, pomočjo žrtvam in odločanjem o pritožbah. Cilj zasedanja je podpreti in poenotiti izvajanje nalog organov za načelo enakosti v državah članicah EU.

Prevedeno priporočilo Evropske komisije si lahko preberete v rednem Letnem poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2017

2018-06-12T12:41:23+00:00 24.05. 2018|