Nacionalne institucije

 

Varuh človekovih pravic RS

Informacijski pooblaščenec RS:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Sektor za enake možnosti pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Urad za verske skupnosti pri Ministrstvu za kulturo

Urad za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

Urad Vlade RS za narodnosti

 

Inšpektorati, ki obravnavajo sume diskriminacije na pristojnem področju

 

Inšpektorat za delo

Tržni inšpektorat

Inšpektorat za notranje zadeve

Zdravstveni inšpektorat

Inšpektorat za okolje in prostor

Inšpektorat za infrastrukturo

Inšpektorat za šolstvo in šport

Inšpektorat za promet, energetiko in prostor

Inšpektorat za kulturo in medije

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Inšpektorat za javni sektor

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo