V priporočilu je poudarjeno, da je seksizem manifestacija »zgodovinsko neenakih razmerij moči« med ženskami in moškimi, ki vodi do diskriminacije in preprečuje napredovanje žensk v družbi. V priporočilu je izpostavljena tudi povezava med seksizmom in nasiljem nad ženskami in dekleti. Vsakodnevni seksizmi so del kontinuiranega nasilja, ki ustvarja ozračje ustrahovanja, strahu, diskriminacije, izključenosti in negotovosti, ki omejuje možnosti in svobodo.

Več o priporočilu (v angleškem jeziku).