Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2017 (v angleščini)