Projekt Starši na delovnem mestu

Projekt Starši na delovnem mestu2019-09-12T12:07:27+00:00

Zagovornik načela enakosti je septembra 2019 pričel z izvajanjem dvoletnega mednarodnega projekta Starši na delovnem mestu (Parents at work), ki se izvaja v okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo. Namen projekta je povezovanje z delodajalci in izboljšanje odkrivanja diskriminacije na podlagi spola z namenom ustrezne zaščite staršev na delovnem mestu.

Projektno partnerstvo sestavljajo štirje organi za enakost: koordinator projekta in prijavitelj, Inštitut za enakost žensk in moških iz Belgije, in trije projektni partnerji: Zagovornik načela enakosti iz Slovenije, Komisija za enakost pri delu in zaposlovanju iz Portugalske in Komisija za zaščito pred diskriminacijo iz Bolgarije.

Projekt se ukvarja z diskriminacijo staršev na delovnem mestu med nosečnostjo in po nosečnosti z vidika ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem ter starševskega dopusta (za moške in ženske), še posebej pa s pomanjkanjem prijav diskriminacije; prijav je namreč še vedno zelo malo. Delodajalci pogosto ne nameravajo diskriminirati nosečih delavk, vendar se soočajo s praktičnimi in organizacijskimi vprašanji, zraven pa morajo misliti še na zaposlene, ki so starši ali pa bodo starši še postali. Po drugi strani delavci ne poznajo svojih pravic in možnosti za prijavo diskriminacije na področju zaposlovanja in trga dela.

Projekt bo omenjena vprašanja obravnaval z večstranskim pristopom. Po eni strani z motiviranjem delodajalcev za sodelovanje pri preprečevanju neugodnega obravnavanja, saj to prinaša koristi tako za njih kot za njihove zaposlene. Po drugi strani pa bomo skozi ozaveščanje in nudenje podpore ljudem, ki verjamejo, da so bili zaradi nosečnosti ali starševstva obravnavani neugodno ali so bili celo odpuščeni, nudili pomoč pri oblikovanju seznama potrebnih dokazil in pomoč pri povezovanju z institucijami, ki jim lahko pomagajo zbrati dodatna dokazila in zagotovijo ustrezno podporo pri reševanju primera.

Glavni ciljni skupini projekta sta delodajalci in inšpektorati za delo ali druge organizacije, ki so zadolžene za preiskovanje diskriminacije na trgu dela, pa tudi zaposleni, noseče delavke in zaposleni starši ter drugi organi za enakost, ki se ukvarjajo z enakostjo spolov.

Kot projektni partner bo zagovornik načela enakosti v okviru projekta organiziral partnersko srečanje z vzajemnim učnim srečanjem v Sloveniji, sodeloval pri zbiranju dobrih praks na nacionalni ravni, organiziral nacionalno konferenco za delodajalce, pripomogel pri razvoju orodja in e-učnega gradiva za konferenco, sodeloval pri pripravi priročnika z dobrimi praksami in pri izvajanju usposabljanja za pravno sposobnost o zakonodajnem okviru za inšpektorje za delo.

Projekt Starši na delovnem mestu (Parents at work – 831612) financira Evropska unija (2014-2020), Program za pravice, enakost in državljanstvo.

Vsebina tega opisa predstavlja zgolj avtorjeva stališča in je izključno v njegovi odgovornosti. Evropska Komisija ne prevzema odgovornosti za uporabo navedenih informacij.