Zagovornik načela enakosti je leta 2019 kot partner pristopil k projektu SIForREF – Vključevanje beguncev v družbo in na trg dela preko družbene inovacije. Osrednji cilj projekta je integracija beguncev skozi družbene inovacije in sprožiti ali okrepiti integracijske politike za begunce na lokalni in regionalni ravni od sprejema pa vse do polne vključitve v družbo. Projektni vodja je Univerza Ca’ Foscari iz Benetk, v projektu pa skupno sodeluje 11 partnerjev iz štirih držav članic Evropske unije (Slovenija, Italija, Avstrija, Nemčija). Projekt bo trajal od aprila 2019 do marca 2022.

Begunska kriza leta 2015 je razkrila problem pomanjkanja primernih pristopov pri soočanju z begunsko problematiko, kar je v številnih državah privedlo do negativne družbeno-politične klime. Namen projekta SIforRef je v sodelovanju z deležniki razviti ustrezna orodja za vrednotenje in oblikovanje družbenih inovacij ter izboljšanje njihove učinkovitosti. To bo vodilo v oblikovanje regionalnih in transnacionalnih strategij vključevanja beguncev v družbo in na trg dela.

Ključni rezultati projekta bodo pridobitev uporabnih orodij za ocenjevanje in oblikovanje socialno inovativnih praks in pilotnih projektov ter izboljšanje njihovih socialnih politik v sklopu regionalnih in transnacionalnih strategij.

Del projekta, ki ga izvajamo v Sloveniji, zajema izmenjavo dobrih praks med petimi slovenskimi mesti, kjer bomo prek obiskov, delavnic, terenskega dela in pilotnih projektov pripravili podlage za spodbujanje integracije “od spodaj  navzgor” ter jih ob sodelovanju  lokalnih skupnosti skušali implementirali v okoljih, kjer smo že dejavni, in kjer se je že izkazala potreba po takšni podpori, programih in projektih.

Zagovornik načela enakosti bo v sklopu projekta sodeloval na različnih srečanjih in okroglih mizah. Njegovo sodelovanje bo pripomoglo tako k analizi in prepoznanju dobrih praks s strani deležnikov ter posledično k sodelovanju pri uvedbi uporabnega modela za območje Slovenije in v nadaljevanju prenosa pridobljenega znanja na ustrezne deležnike, s katerimi sodeluje, predvsem na odgovorne osebe, ki oblikujejo politike v Sloveniji.

            

Projekt CE1527 SIforREF se izvaja v okviru programa Interreg CENTRAL EUROPE, ki je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.