Predlagatelj je bil vse življenje strasten športnik, z velikim veseljem je opravljal tudi delo športnega sodnika. Po upokojitvi se je posvečal športu in sojenju na tekmovanjih. Delo je opravljal vestno in z velikim veseljem. Toda –  ko je dopolnil 70 let, je zaradi starosti avtomatično izgubil možnost sojenja na športnih tekmovanjih. Si lahko predstavljate, da zaradi letnice rojstva ne smete več opravljati svojega najljubšega hobija? Odločil se je, da na to ne bo pristal in oddal prijavo za obravnavo diskriminacije Zagovorniku načela enakosti. Zagovornik je ugotovil, da je odločitev športnega društva, katerega član je predlagatelj, diskriminatorna na podlagi osebne okoliščine – starosti. Predlagatelj je tako dobil prvo potrditev, da je tudi sam žrtev diskriminacije.

Pomembno se je zavedati, da ni vsaka krivica zakonsko gledano diskriminacija. Za ugotovitev diskriminacije mora Zagovornik načela enakosti ugotoviti njeno obliko in opredeliti področje, na katerem se je zgodila, ter osebno okoliščino, ki jo je povzročila.

Pri športnemu sodniku predlagatelja gre za neposredno diskriminacijo. O njej govorimo, če je oseba ali skupina oseb zaradi določene osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana manj ugodno, kot se obravnava, se je obravnavala ali bi se obravnavala druga oseba ali skupina oseb. To pomeni, da je bil predlagatelj zaradi predpisa, ki je postavil starostno mejo za sojenje na športih tekmah, obravnavan slabše, kot bi bil njegov deset let mlajši kolega.

Diskriminacija na različnih področjih družbenega življenja je zakonsko prepovedana. Med področji, ki so našteta v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo, so tudi pogoji za dostop do poklica. Licence za športne sodnike pomenijo dovoljenje za opravljanje specifičnega dela kolesarskega sodnika. Diskriminacija v predlagateljevem primeru se je zgodila na področju pogojev dostopa do poklica in družbenega življenja.

Diskriminacija na podlagi starosti je zakonsko prepovedana. To je samo eden od prijavljenih primerov – ocenjujemo, da je diskriminacije v Sloveniji še veliko več, vendar žrtve o tem molčijo. Zato je o diskriminaciji nujno spregovoriti.

Celoten anonimizirani primer najdete tukaj.