Povezave na mednarodne dokumente:

Direktive Evropske unije:

Priporočila Evropske komisije: 

Organizacija združenih narodov

Splošni univerzalni dokumenti

Tematski univerzalni dokumenti

Svet Evrope

Mednarodna organizacija dela ( v angleškem jeziku)