Zagovornik na podlagi 22. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) Državnemu zboru s posebnimi poročili poroča o svojem delu in ugotovitvah o obstoju diskriminacije posameznih skupin oseb z določeno osebno okoliščino.

Junij 2020