Svet Združenih narodov bo na svojem 40. zasedanju, ki bo potekalo od 25. februarja do 22. marca 2019 obravnaval Poročilo posebnega poročevalca Združenih narodov za manjšine o stanju pravic manjšin v Sloveniji.

Posebni poročevalec v svojem poročilu opozarja na pomanjkanje verodostojnih, razčlenjenih podatkov o posameznih skupinah pripadnikov etničnih in drugih manjšin ter državo poziva, da ukrepa. Ti podatki so potrebni za oblikovanje in monitoring učinkovitosti vladnih politik in programov za najbolj ranljive in marginalizirane skupine, kot so manjšine, ki odražajo dejanske potrebe teh skupin in razmere na terenu.

Posebno pozornost je namenil stanju pravic Romske skupnosti, narodnih manjšin, izbrisanih, uporabnikom znakovnega jezika in pripadnikom narodov nekdanje Jugoslavije.

Posebni poročevalec je državi priporočil številne ukrepe, s katerimi se lahko Slovenija učinkovito spopade z izzivi na področju zagotavljanja pravic pripadnikov nacionalnih, etničnih, verskih ali jezikovnih manjšin.

Posebni odposlanec Fernand de Varranes je bil na obisku v Sloveniji od 5. do 13. aprila 2018.

Celotno poročilo v angleškem jeziku si lahko preberete tukaj.