Poročila

Poročila 2018-04-26T16:08:59+00:00

V skladu z 22. členom Zagovornik načela enakosti o svojem delu in ugotovitvah o obstoju diskriminacije posameznih skupin oseb z določeno osebno okoliščino poroča Državnemu zboru z rednimi letnimi ali posebnimi poročili. Redno letno poročilo mora Državnemu zboru predložiti najkasneje do 30. aprila za preteklo leto. Na podlagi poročil Državni zbor sprejme opredelitve in priporočila, Vlada pa poda predhodno mnenje o oddanih poročilih.