Poročila

Poročila2019-11-21T15:39:31+00:00

V skladu z 22. členom Zagovornik načela enakosti o svojem delu in ugotovitvah o obstoju diskriminacije posameznih skupin oseb z določeno osebno okoliščino poroča Državnemu zboru z rednimi letnimi ali posebnimi poročili. Redno letno poročilo mora Državnemu zboru predložiti najkasneje do 30. aprila za preteklo leto. Na podlagi poročil Državni zbor sprejme opredelitve in priporočila, Vlada pa poda predhodno mnenje o oddanih poročilih.

Redno letno poročilo za leto 2018

Redno letno poročilo za leto  2018 (v angleščini)

Povzetek Rednega letnega poročila za leto 2018 v madžarščini (A 2018-as ÉVI RENDES ÉVES JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÁSA)